ΕΜΕΟΔ

ΠΡΟΦΙΛ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας αναγγέλλω ότι τον Σεπτέμβριο 2015 ιδρύθηκε ένα νέο επιστημονικό σωματείο, η «Εταιρία Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου» (ΕΜΕΟΔ).

Σκοπός του νέου σωματείου είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, «η επιστημονική ενασχόληση με το εμπορικό και το οικονομικό δίκαιο», με έμφαση στην «διεπιστημονική έρευνα και συνεργασία μεταξύ νομικής και οικονομικής επιστήμης». Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της Εταιρίας έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι έτσι επιτυγχάνεται μια σφαιρική και ουσιαστικότερη εξέταση και ερμηνεία των θεσμών του εμπορικού δικαίου.

Η εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας θα επιδιωχθεί, μεταξύ άλλων, με την διοργάνωση συνεδρίων και ομιλιών. 

Η Εταιρία απευθύνει εγκάρδιο χαιρετισμό στους συναδέλφους από τον ακαδημαϊκό χώρο, σε δικηγόρους, δικαστές και επιστήμονες -νομικούς και οικονομολόγους-, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα σύγχρονα ζητήματα του εμπορικού και οικονομικού δικαίου, και τους καλεί να συμβάλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της, ευελπιστεί δε να έχει γόνιμη συνεργασία με άλλες επιστημονικές ενώσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η Εταιρία για τους νέους επιστήμονες και τους καλεί να έρθουν σε επαφή μαζί της, να αναλάβουν εισηγήσεις στα αντικείμενα των ενδιαφερόντων τους και να μετάσχουν στις εκδηλώσεις της, οι οποίες θα προαναγγέλλονται στην ιστοσελίδα της. Βασική επιδίωξη της Εταιρίας είναι η προώθηση του επιστημονικού διαλόγου μέσω ανταλλαγής απόψεων, τα πορίσματα του οποίου θα γίνει προσπάθεια να δημοσιεύονται. Νομίζω ότι ένα από τα θετικά της άσχημης εποχής που ζούμε είναι ότι ευνοεί την συμπόρευση και συνεργασία ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα και η Εταιρία φιλοδοξεί να συμβάλει σ’ αυτό.

Eλπίδα ότι το εγχείρημα αυτό της Εταιρίας θα βρει θετική ανταπόκριση, εύχομαι σε όλους καλή δύναμη.

Εκ μέρους της ΕΜΕΟΔ

Ο Πρόεδρος


Νικόλαος Κ. Ρόκας